Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe
w Ostrowcu Świętokrzyskim
 
kontakt | strona główna
Mapa serwisu
      Rejestr zmian Rejestr spraw
 
 
  Wyszukiwanie zaawansowane        Statystyka odwiedzin: 2116742
Administracja serwisu
Administracja serwisu
Informacje nieudostępnione w biuletynie
Kontakt
Spis podmiotów
Status prawny
Oświadczenia majątkowe
Jednostki organizacyjne Starostwa
Jednostki organizacyjne Powiatu
Władze Powiatu
Organizacja Starostwa
Schemat organizacyjny
Regulamin organizacyjny
Postanowienia ogólne Regulaminu
Organizacja
Starosta, Wicestarosta, Sekretarz, Skarbnik
Zadania wspólne wydziałów
Podstawowe zakresy działania wydziałów
Wydział Organizacyjny
Wydział Finansowy
Wydział Rozwoju Powiatu
Wydział Rolnictwa i Środowiska
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Wydział Komunikacji
Wydział Dróg
Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki
Wydział Architektury i Budownictwa
Referat Zdrowia
Referat Zamówień Publicznych i Przetargów
Stanowisko ds. Kadr
Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Rzecznik Prasowy
Zespół Radców Prawnych
Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków
Zasady podpisywania pism
Jednostki organizacyjne Starostwa
Wydział Organizacyjny
Naczelnik
Kompetencje
Kontakt
Wydział Finansowy
Skarbnik Powiatu
Kompetencje
Kontakt
Wydział Rozwoju Powiatu
Naczelnik
Kompetencje
Kontakt
Wydział Rolnictwa i Środowiska
Naczelnik
Kompetencje
Kontakt
Oświadczenia majątkowe
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru
Naczelnik
Kompetencje
Kontakt
Oświadczenia majątkowe
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Naczelnik
Kompetencje
Kontakt
Oświadczenia majątkowe
Wydział Komunikacji
Naczelnik
Kompetencje
Kontakt
Oświadczenia majątkowe
Wydział Dróg
Naczelnik
Kompetencje
Kontakt
Oświadczenia majątkowe
Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki
Naczelnik
Kompetencje
Kontakt
Oświadczenia majątkowe
Wydział Architektury i Budownictwa
Naczelnik
Kompetencje
Kontakt
Oświadczenia majątkowe
Referat Zdrowia
Kierownik
Kompetencje
Kontakt
Referat Zamówień Publicznych i Przetargów
Kierownik
Kompetencje
Kontakt
Stanowisko ds. Kadr
Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Rzecznik Prasowy
Zespół Radców Prawnych
Jednostki organizacyjne Powiatu
Szkoły i Placówki Oświatowe
Publiczne szkoły ponadgimnazjalne
Szkoły specjalne
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Szkoły i placówki niepubliczne
Oświadczenia majątkowe
Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim
Kontakt
Oświadczenia majątkowe
Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Św.
Kontakt
Oświadczenia majątkowe
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Oświadczenia majątkowe
Kontakt
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Małachowie
Kontakt
Oświadczenia majątkowe
Rodzinny Dom Dziecka w Ostrowcu Św. ul. Świętokrzyska 72
Kontakt
Oświadczenia majątkowe
Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św. ul. Grabowiecka 7
Kontakt
Oświadczenia majątkowe
Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św. Osiedle Słoneczne 49
Kontakt
Oświadczenia majątkowe
Zespoł Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św.
Kontakt
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim
Kontakt
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrowcu Świętokrzyskim
Kontakt
Oświadczenia majątkowe
Komenda Powiatowa Policji w Ostrowcu Św.
Kontakt
Władze Powiatu
Rada Powiatu
Skład Rady
Komisje Rady
Kluby Radnych
Oświadczenia majątkowe
Zarząd Powiatu
Oświadczenia majątkowe
Menu przedmiotowe
Uchwały Rady Powiatu
Uchwały Zarządu Powiatu
Przetargi i zamówienia publiczne
Komunikaty i ogłoszenia
Rejestry, ewidencje, archiwa
Protokoły kontroli
Rok 2003
Rok 2004
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
Zarządzenia Starosty Powiatu
Pomoc
Redakcja
Rejestr zmian
Wyszukiwanie zaawansowane
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Intrukcja użytkowania biuletynu